Diğer Sağlık Personeli

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRESİ) KİMDİR?

Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) : İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN (İŞYERİ HEMŞİRESİ) NE İŞ YAPAR?

Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi), işyeri hekimine ve iş sağlığı faaliyetlerine yardımcı olmak için görevlendirilir. İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Genel olarak görevleri şunlardır:

 1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
 2. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olur.
 3. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesini ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 4. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 5. İşyeri çalışanlarının sağlık eğitiminde görev alır.
 6. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır.
 7. İşyeri hekimi tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 8. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.
 9. İşyerinde bulunan revir veya ilkyardım odasının düzenini takip eder, kullanılıp eksilen malzemelerin tedarik edilmesine de yardımcı olur.

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN (İŞYERİ HEMŞİRESİ) ÇALIŞMA SÜRESİ

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 3. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti mi arıyorsunuz?