Eğitim

Eğitim

Turuncu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşyeri Hekimleri;

İşyeri Hekimliği Hizmeti verilen işyerinde, Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri ve Acil Müdahale Hizmetlerini organize ederek takibini yapar,

ÇSGB tarafından, 15 Mayıs 2013/ 28648 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ekinde yer alan Eğitim Konularından:

Genel Konular:

a)…………………

b)…………………

c)İşyeri Temizliği ve Düzeni,

ç) İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

Sağlık Konuları:

a)Meslek Hastalıklarının Sebepleri,

b)Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması,

c)Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri,

ç) İlkyardım

Konularında işyeri yöneticilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine, çalışanlara ve çalışan temsilcilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenler ve verir,

Birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti mi arıyorsunuz?