Eğitim

Eğitim

İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik (15.05.2013) esasına göre, hizmet verdiğimiz işyerlerinde tüm personele aşağıdaki eğitim konularını içeren eğitimler vermektedir. Eğitimler Turuncu OSGB tarafından denetlenir ve kayıtları arşivlenir. Her eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Katılım Belgeleri düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular
» Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
» Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
» İşyeri temizliği ve düzeni,
» İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
» Meslek hastalıklarının sebepleri,
» Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
» Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
» İlkyardım

3. Teknik konular
» Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
» Elle kaldırma ve taşıma,
» Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
» İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
» Ekranlı araçlarla çalışma,
» Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
» İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
» Güvenlik ve sağlık işaretleri,
» Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
» İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
» Tahliye ve kurtarma

Ayrıca:

SERTİFİKALI YANGIN EĞİTİMİ: (Yangın Ekibi ve Destek Personeli (arama, kurtarma, tahliye) için Aşağıdaki Konuları İçeren Eğitimler Düzenlenir)
»Bir Afet Olarak Yangın
»Temel Yanma Ve Yangın Bilgisi
»Söndürme Yöntemleri Ve Maddeleri
»Yangın Yerindeki Tehlikeler
»Yangın Mevzuatı
»Yangın Söndürme, Ekipman Bilgisi

Acil Durum Ekiplerine;
» Arama
» Kurtarma
» Tahliye
» İlkyardım Eğitimleri (İlk yardım sertifikalı eğitim değildir)

Teknik Ekiplere;
♦Bakım-onarım-yatırım, ♦temizlik vb işleri yürüten özel gruplara, iş esnasında (yaptıkları işlere özel) uymaları gereken İş Sağlığı Güvenliği Konularını içeren aşağıdaki eğitimler düzenlenir:
» Yüksekte Çalışma,
» Kapalı Ortamlarda Çalışma,
» Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği,
» Kilitleme-Etiketleme Eğitimi (EKED=Etiketle, Kilitle, Emniyete al, Dene),
» Kaynak ve Sıcak İşlerde (Ateşli Çalışma) Emniyet
» Risk Değerlendirme Ekip Eğitimi

Yukarıda belirtilen ana başlıklar altında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik`e uygun olarak eğitimler verilmekte ve belgelendirilmektedir.

Birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti mi arıyorsunuz?