İşe Giriş Muayeneleri

İşe Giriş Muayeneleri

İşe Giriş Sağlık Raporları:

İşyeri Hekimlerimiz firma çalışanlarınız için aşağıda belirtilen Sağlık Raporlarını düzenler:

 • İşe Giriş Sağlık Raporları / Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu,
 • Periyodik Sağlık Raporları (işyeri tehlike sınıfınıza uygun sürelerde, periyodik olarak)
 • Kontrol Muayene Raporları (izin, rapor dönüşü ve iş değişikliklerinde yapılan muayeneler)
 • Özel Çalışan Gruplarının sağlık gözetimi ve muayenelerini yaparak İşe Uygunluk Sağlık Raporlarının düzenlenmesi:
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlar,
 • Çocuk İşçiler (14-15 yaş),
 • Genç İşçiler (16-18 yaş grubu),
 • Kadın İşçiler,
 • Bağımlı (Alkol ve Madde) İşçiler,
 • Eski Hükümlüler,
 • İşe ara vermiş İşçiler,
 • Bedensel, Zihinsel,
 • Ruhsal Engelliler,
 • Tehlikeli İşlerde Çalıştırılması Uygun Olmayan Risk Grupları,
 • İş Değişikliği Yapılacak İşçiler,
 • Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler.

Birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti mi arıyorsunuz?