Sağlık Risklerinin Belirlenmesi

Sağlık Risklerinin Belirlenmesi

Turuncu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli;

  • Çalışanları, Ergonomik ve Psikososyal Riskler açısından değerlendirir ve sağlık durumlarına uygun işlerde çalışmasını sağlar.
  • Çalışanların sağlık sorunlarının iş ile ilişkili olup olmadığını inceler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
  • Çalışma ortamı ile ilgili ölçümlerin yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçları ‘çalışan sağlığı’ yönünden değerlendirir.

Birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti mi arıyorsunuz?