Tatbikat ve İşaretlemeler

Tatbikat ve İşaretlemeler

Firma yetkilisiyle koordineli olarak;

  • Acil durum müdahale ekiplerinin kurulması,
  • Acil du­rum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,
  • Acil durum müdahale planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması,
  • İşyerinizde, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yangın Güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, `Acil Durum Eylem Planı`nın mevzuat doğrultusunda revize edilmesi,
  • İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerinin ihtiyaç doğrultusunda belirlenmesi ve temini,
  • Makine ve tezgâhlara yönelik `İş Güvenliği Talimatları`nın hazırlanması,
  • Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği panolarının hazırlanması ve güncellenmesi.

Birinci sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti mi arıyorsunuz?